* لیست پکیج ها *

کاربر گرامی ، کلیه پکیج ها به صورت ماهیانه بوده و قیمت ها به تومان میباشند

پکیج برنزی
30,000 | ماهیانه
 • 15 سرویس رایگان
 • -
 • سرویس هم مسیر فعال نمیباشد
خرید
پکیج نقره ای
50,000 | ماهیانه
 • 30 سرویس رایگان
 • ارسال رایگان بارنامه
 • سرویس هم مسیر فعال نمیباشد
خرید
پکیج طلایی
75,000 | ماهیانه
 • سرویس نا محدود
 • ارسال رایگان بارنامه
 • سرویس هم مسیر فعال نمیباشد
خرید
پکیج الماسی
100,000 | ماهیانه
 • سرویس نا محدود
 • ارسال رایگان بارنامه
 • سرویس هم مسیر فعال میباشد
خرید